in

Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan’da kimler yargılanır?

Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan'da kimler yargılanır? 13Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur ve kimler yargılanır soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte Yüca Divan hakkında bilgiler…


Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan'da kimler yargılanır?

Vatandaşlar Yüca Divan’a dair sıklıkla araştırmalarını sürdürüyor. Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan’da kimler yargılanır? gibi sorulara cevap aranıyor.

İşte Yüce Divan’ın tarihçesi ve merak edilen tüm bilgiler..

YÜCE DİVAN NEDİR?

Yüce Divan, Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin; Cumhurbaşkanını, TBMM Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, yüksek yargı mensuplarını, Genelkurmay Başkanını ve kuvvet komutanlarını görevleriyle ilgili suçlarından ötürü yargılarken kullandığı sıfattır. Mahkemenin bu yetkisi Anayasa’nın 148. maddesinin 6. fıkrasına dayanır.

Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır. Divanın savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ya da vekili yürütür. 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğine göre Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme yolu açılmıştır. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucu aldığı kararlar kesindir.

Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan da kimler yargılanır? #1

YÜCE DİVAN TARİHÇESİ

1876 tarihli Osmanlı anayasası Kanun-ı Esasi, padişah ve devlet aleyhinde suç işleyen bakanlar ile Mahkeme-i Temyiz (Yargıtay) Reis ve Âzalarının yargılanması için dokuz üyeli Daire-i İthamiye (Savcılık) ve 21 üyeli Divan-ı Hüküm adlı iki kısımdan kurulu, Divânı-ı Âli adlı müstakil bir mahkeme öngörmüştür. Bu mahkeme Yüce Divanın Türk hukuk sistemindeki ilk örneğidir.

1924 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu; görevleri dolayısıyla işledikleri suçlardan ötürü, icra vekillerini (bakanları), Şura-yı Devlet (Danıştay) ile Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) Reis ve Azalarını ve Cumhuriyet Başmüddeiumumisini (Cumhuriyet Başsavcısını) yargılaması için Divan-ı Âliyi yeniden düzenlemiştir. Savcılık görevi Cumhuriyet Başmüddeiumumisine verilerek Daire-i İthamiye kaldırılmış ve 21 üyeli tek bir divan kurulmuştur.

1961 ve 1982 Anayasaları, Yüce Divanı müstakil bir mahkeme olarak kurmamış; Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapmasını öngörmüşlerdir. Savcılık görevinin Cumhuriyet Başsavcısına verilmesine yönelik hüküm de korunmuştur.

Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan da kimler yargılanır? #2

YÜCE DİVAN’DA KİMLER YARGILANIR?

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Yüce Divanda, savcılık görevini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcıvekili yapar.

YÜCE DİVAN ÜYELERİ 2021

Yüce Divan nedir, kimlerden oluşur? Yüce Divan da kimler yargılanır? #3Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Oussama Tannane kimdir, kaç yaşında? 33

Oussama Tannane kimdir, kaç yaşında?

Teknoloji üreten sanayiciler, Eskişehir’de buluştu 34

Teknoloji üreten sanayiciler, Eskişehir’de buluştu