in

TMP nedir ve açılımı ne demek? Toplam verimli bakım (TPM) nasıl uygulanır

TMP nedir ve açılımı ne demek? Toplam verimli bakım (TPM) nasıl uygulanır 13


class=”cf”>

TPM kelimesine ve anlamına iş yaşamında birçok kişi sıklıkla rastlamıştır. Hatta toplam verimli bakımın uygulamalarından yararlanılarak iş performansları maksimum seviyeye çıkartılır.

 TPM Nedir Ve Açılımı Ne Demek?

 TPM kavramının İngilizce açılımı Total Productivity Maintenance demektir. Bu açılımın Türkçe anlamı ise Toplam Verimli Bakım demektir. TPM kısaltması ise baş harfleri İngilizce olan açılımından almaktadır.

 Üretim ve hizmet aşamalarını kapsayan çalışanların katılımı sayesinde makine bakımını ön görerek arızayı veya sorunu gidermek olmayan bunu önleme yaklaşımını benimseyerek makine, ekipman etkinliği gibi konuları en üst seviyeye getiren bakım yönetimi yaklaşımına TPM yani toplam verimli bakım demektir.

 Bu tanımdan da anlayacağımız gibi TPM gerçekleşmesi ilgili çalışanlara bağlıdır. Çünkü çalışanlar ekipman ve makineleri geliştirirler. Bu sayede de çalıştıkları şirketin kültürünü değiştirmeyi hedef haline getiriler.

 TPM olayının gerçekleşmesi demek belirli bir eğitimin verilmesi de demektir. Bu amaçla ilgili şirketler çalışanlarına eğitim, mesuliyet vererek TPM işini gerçekleştirmeleri amacıyla yeteneklerini arttırabilecekleri ortamı hazırlarlar.

class=”cf”>

 Hatta ilgili şirketteki yöneticiler ve üst kurumdakiler de çalışanlarıyla birlikte makine geliştirirler. Bu yöntem ilgili şirkette kayıpları azaltmaktadır. Bununla birlikte de ciddi bir gelişme sağlamakta ve verimliliği arttırmaktadır.

 Toplam verimli bakım yani TPM ciddi bir iş olduğu için ve bir yöntem stratejisi olması nedeniyle uygulamanın doğru yapılması şarttır. Çalışanlara verilen eğitimler de bu yüzden verilmekte ve bu uygulama için gerekli görülmektedir.

  Toplam Verimli Bakım (TPM) Nasıl Uygulanır?

 Toplam verimli bakım uygulamaları belirli aşamaları ve adımları içermektedir. Şirketler eğitimlerini verdikten sonra bu adımları gerçekleştirmeleri için çalışanlarına destek vermektedir.

 Bu metodun amacı ise şirket verimliliğini arttırmak, iş performansını en yüksek seviyeye çıkarmak, hız ve esnek olgularının oluşmasını sağlamak, sürekli iyileştirme sağlamak ve proses güvenilirliğini arttırmaktadır.

 Buradan da anlayacağımız gibi kayıpların ortadan kalkması için, ekipman kullanılabilirliğini etkin hale getirmek için, bakım harcamalarının azaltılması, yedek parça maliyetinin düşürülmesi, güvenli bir çalışma ortamının sağlanması için toplam verimli bakım gereklidir.

class=”cf”>

 Doğal olarak bu stratejinin ana hedefleri sıfır kalite hatası, sıfır arıza, sıfır kirlilik, sıfır stok ve sıfır iş kazasıdır.

 Toplam verimli bakımı uygulayabilmek için gerekli adımlar şöyle sıralanmaktadır:

Kayıpların gitmesi

Otonom bakımın sağlanması

Aktif bakımın gerçekleşmesi

Erken zamanlı ekipman yönetiminin yapılması

Eğitim stratejilerinin verilmesi

TPM auiditi ve TPM destek sistemleri

Ana kayıpları gidermek sorunun tespit edilmesi, analiz edilmesi, standartları oluşturma, etkinlik kontrolüyle ilgilidir.

class=”cf”>

 Kesintisiz ve kaliteli üretim için TPM sayesinde toplam ekipman verimliliği de ölçülür. Performans kayıpları ve kalite ile ilgili kayıplar makine verimliliğine etki eden kayıpları içermektedir.

 Bakım planı oluşturmak, durum analizi yapmak, arıza giderimi, ekipman, makine ve süreçlerin iyileştirilmesi ise otonom bakımın işleridir.

 Makineyle yakından ilgilenilmeli ve hakimiyeti sağlamalısınız. Bu da etkin bakımdan geçmektedir. Makine bozulmadan önce bakım yapmak erken ekipman yönetimini sağlamak demektir.

class=”cf”>

 Bu işte tecrübe ve tecrübeleri tasarıma aktarmak eğitimden geçmektedir. Bu alanda çalışanların bilgisini arttırmak için kritik makineler verilmektedir.

 Gerekirse yeni makine ürünlerini devreye sokma, satın alma ve ekipman oluşturma da destek sistemlerini meydana getirmektedir.

 Bu süreç ve adımlar sırasıyla gerçekleştiğinde TPM stratejisi uygulanmış olacaktır. Bu stratejinin uygulanması da bölümler arası iş birliğini geliştirmekte, motivasyonu arttırmakta, takım çalışması sağlamakta ve bilgi paylaşımını oluşturmaktadır.Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
XFlow Esports PUBG kadrosuna güç katıyor! 34

XFlow Esports PUBG kadrosuna güç katıyor!

Bitcoin madenci yatırımdan sonra ABD listesine girebilir 35

Bitcoin madenci yatırımdan sonra ABD listesine girebilir