in

Tetrat Nedir? Tetrat Ne Zaman Ve Hangi Evrede Oluşur?

Tetrat Nedir? Tetrat Ne Zaman Ve Hangi Evrede Oluşur? 12


class=”cf”>

Tetrad, mayoz bölünme sırasında oluşan dörtlü özel bir DNA’dır. 

Tetrad Nedir? 

 Bir tetrad her biri daha önce kardeş kromozomlara benzer bir çift çoğaltılan iki homolog kromozom tarafından yapılan meiosisdir. Kısaca, Tetradlar, mayoz bölünme olayına girmek için bir araya gelen iki homolog kromozom grubudur. 

 Tetrad Ne Zaman ve Hangi Evrede Oluşur? 

 Her bir kromatid üzerindeki rekombinasyon nodülünün yakınında, çift sarmallı DNA bölünür, kesik uçlar değiştirilir ve kardeş olmayan kromatitler arasında yeni bir bağlantı yapılır. Aşama I ilerledikçe, sinaptonemal kompleks parçalanmaya başlar ve kromozomlar yoğunlaşmaya başlar. Sinaptonemal kompleks gittiğinde, homolog kromozomlar sentromerde ve kiasmatada birbirine bağlı kalır. Chiasmata, anafaz I’e kadar kalır. Chiasmata sayısı, türe ve kromozomun uzunluğuna göre değişir. 

 Mayoz I sırasında homolog kromozomların uygun şekilde ayrılması için kromozom başına en az bir kiazma olmalıdır, ancak 25’e kadar çıkabilir. sinaptonemal kompleks bozulur ve homolog çiftler arasındaki kohezin bağlantısı da kaldırılır. Aşama I’in sonunda, çiftler yalnızca kiasmatada bir arada tutulur vetetradlar çünkü her bir homolog kromozom çiftinin dört kardeş kromatidi artık görülebilir. 

class=”cf”>

 Çapraz olaylar, mayoz bölünme tarafından üretilen çekirdeklerdeki ilk genetik varyasyon kaynağıdır. Homolog kardeş olmayan kromatitler arasındaki tek bir çapraz geçiş olayı, bir maternal kromozom ile bir baba kromozomu arasında karşılıklı bir eşdeğer DNA değişimine yol açar. 

 Prometafaz I’deki anahtar olay, iğ lifi mikrotübüllerinin sentromerlerdeki kinetokor proteinlerine bağlanmasıdır. Kinetokor proteinleri, bir kromozomun sentromerlerini mitotik milin mikrotübüllerine bağlayan multiplrotein kompleksleridir. Mikrotübüller, hücrenin zıt kutuplarına yerleştirilmiş sentrozomlardan büyür. Mikrotübüller hücrenin ortasına doğru hareket eder ve iki kaynaşmış homolog kromozomdan birine bağlanır. Mikrotübüller, her bir kromozomun kinetokoruna bağlanır. 

 Homolog çiftin her bir üyesi hücrenin zıt kutuplarına bağlıyken, bir sonraki aşamada, mikrotübüller homolog çifti ayırabilir. Bir kinetokora bağlanmış bir iğ fiberi, kinetochore mikrotübülü olarak adlandırılır. Prometafaz I’in sonunda, her tetrad, her iki kutuptan mikrotübüllere bağlanır. Homolog kromozomlar hala chiasmata’da bir arada tutulur. 

 Metafaz I sırasında, homolog kromozomlar, kinetokorlar zıt kutuplara bakacak şekilde hücrenin merkezinde düzenlenir. Homolog çiftler kendilerini rastgele ekvatora yönlendirirler. Örneğin, kromozom 1’in iki homolog üyesi a ve b olarak etiketlenirse, kromozomlar ab veya ba’yı sıralayabilir. Bu, her biri iki homolog kromozomdan yalnızca birini alacağından, bir gamet tarafından taşınan genlerin belirlenmesinde önemlidir. Homolog kromozomların aynı değildir. Genetik bilgilerinde küçük ayrımlılıklar içerirler ve her bir gametin benzersiz bir genetik yapıya sahip olmasına neden olurlar. 

class=”cf”>

 Bu rastgelelik, yavrularda ikinci genetik çeşitlilik formunun yaratılmasının fiziksel temelidir. Cinsel olarak üreyen bir organizmanın homolog kromozomlarının başlangıçta her biri bir ebeveynden olmak üzere iki ayrı küme olarak miras alındığını düşünün. Örnek olarak insanları kullanırsak, anne tarafından bağışlanan yumurtada 23 kromozomluk bir set mevcuttur. Baba, yumurtayı dölleyen spermdeki diğer 23 kromozom setini sağlar. Çok hücreli yavruların her hücresinde, orijinal iki grup homolog kromozomun kopyaları bulunur. 

class=”cf”>

 Mayozun birinci fazında, homolog kromozomlar tetradları oluşturur. Metafaz I’de, bu çiftler, metafaz plakasını oluşturmak için hücrenin iki kutbu arasındaki orta noktada sıralanırlar. Bir mikrotübül lifinin anneden veya babadan miras kalan bir kromozomla karşılaşma şansı eşit olduğu için, Metafaz plakasında tetradların dizilişi rastgeledir. Anne tarafından miras alınan herhangi bir kromozom, her iki kutba da bakabilir. Babadan miras kalan herhangi bir kromozom, her iki kutba da bakabilir. Her tetradın yönü, diğer 22 tetradın yönünden bağımsızdır.

En lezzetli yemek tarifleri buradaKaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Fahrettin Altun′dan medyada ″fonlama″ açıklaması | Türkiye | DW 32

Fahrettin Altun′dan medyada ″fonlama″ açıklaması | Türkiye | DW

Disiplin Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Disiplin Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek? 33

Disiplin Nedir, Tanımı Nasıl Yapılır? Disiplin Tdk Sözlük Anlamı Ne Demek?