in

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir, Hedefleri Nelerdir? Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı..

Sürdürülebilir Kalkınma Nedir, Hedefleri Nelerdir? Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı.. 13


class=”cf”>

Sürdürülebilir kalkınma, insan toplumlarının gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden yaşamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları gerektiği fikridir. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Nedir? 

 Sanayi devrimi, sürdürülebilir kalkınma fikrinin yükselişiyle bağlantılıdır. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı toplumları, ekonomik ve endüstriyel faaliyetlerinin çevre ve sosyal denge üzerinde önemli bir etkisi olduğunu keşfetmeye başladı. Dünyada çeşitli ekolojik ve sosyal krizler yaşandı ve daha sürdürülebilir bir modele ihtiyaç olduğu konusunda ayrımındalık yarattı. 

 Özellikle son yirmi yılda ekonomik büyüme çevre pahasına oldu. Dünyanın doğal kaynakları, çevresel olarak verimsiz ve savurgan şekillerde kullanıldı ve hava kalitesinin düşmesi ve genel iklim değişikliği gibi tehlikeli sonuçlar doğurdu. 

 Sürdürülebilir kalkınma, gezegenimiz ve üzerinde yaşayan insanlar için anında ve uzun vadeli faydaları en üst düzeyde dikkate alarak, kaynakları daha verimli kullanırken büyümeyi kucaklamak için dikkatlice planlanmış bir stratejidir. 

class=”cf”>

 Özellikle, sürdürülebilir kalkınma, toplumu uzun vadede var olabilmesi için organize etmenin bir yoludur. Bu, çevrenin ve doğal kaynakların korunması veya sosyal ve ekonomik eşitlik gibi hem mevcut hem de gelecekteki zorunlulukları hesaba katmak anlamına gelir. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Nelerdir? 

 Sürdürülebilir kalkınmanın 3 temel amacı vardır; 

 Ekonomik büyüme; büyümeyi ve yeniliği desteklemek için doğru türde yeterli arazinin doğru yerlerde ve doğru zamanda mevcut olmasını sağlayarak güçlü ve rekabetçi bir ekonomi inşa etmek ve geliştirme gereksinimlerinin belirlenmesi ve ardından koordine edilmesi. 

 Çevre koruma; doğal ve gelişmiş çevremizi korumaya ve geliştirmeye katkıda bulunurken, biyolojik çeşitliliği iyileştirmeye, doğal kaynakları akıllıca kullanmaya, atıkları ve kirliliği en aza indirmeye ve düşük karbonlu ekonomiye küresel bir geçiş de dahil olmak üzere iklim değişikliğine uyum sağlamaya, azaltmaya yardımcı olmak. 

 Sosyal içerme; mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli konut tedariğini sağlayarak güçlü, canlı ve sağlıklı toplulukları desteklemek; ve toplumun ihtiyaçlarını yansıtan ve sağlık, sosyal ve kültürel refahını destekleyen erişilebilir yerel hizmetlerle yüksek kaliteli bir kalkınma yaratmaktır. 

class=”cf”>

 Bunlar, tüm geliştirme sektörlerinde uygulanacaktır; 

Kentleşme 

Tarım 

Altyapı 

Enerji Kullanımı 

Su Mevcudiyeti 

Ulaşım 

 Etkili bir sürdürülebilir kalkınma elde etmek için, 3 temel hedef aynı anda uygulanmalı, birbirleriyle tutarlı ve kararlı bir çabayla etkileşim içinde olmalıdır. 

 Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı Nedir? 

 Sürdürülebilir kalkınma üzerine bugünün çerçevesi oldukça güçlüdür, ancak daha gidilecek çok büyük bir yol vardır. En son IPCC raporu, Dünya’nın sıcaklığını 2ºC’nin altında tutmak ve yıkıcı etkilerini önlemek için CO2 emisyonlarının azaltılmasına ilişkin büyük değişikliklerin hızlı bir şekilde yapılması gerektiğini gösterdi. 

class=”cf”>

 Aynı zamanda, Elen MacArthur Vakfı gibi kuruluşlar, döngüsel ekonomi söz konusu olduğunda ve toplumların ve işletmelerin doğal kaynakları nasıl kullandıklarını doğanın yaptığı yöntemle nasıl hizalayabileceklerinin önünü açıyorlar. İşletmelerin faaliyetlerini tedarik zincirleri genelinde hizalamak, kahve artıklarından mantar yetiştirmek gibi ayrımlı ve ekolojik iş modellerinin gelişmesine de izin veriyor. 

 Bu stratejileri kalkınmaya uygulamak, şehirlerin düşük karbonlu büyüme ve toplu taşıma, iklim açısından akıllı tarımı, doğal kaynakların korunmasını ve enerji ve küresel tedarik zincirinde daha fazla verimliliği benimsemesi gerektiği anlamına gelir. 

class=”cf”>

 Sürdürülebilir kalkınma uygulamaları, ülkelerin iklim değişikliğinin getirdiği zorluklara uyum sağlayacak şekillerde büyümelerine yardımcı olur ve bu da bizim ve gelecek nesiller için önemli doğal kaynakları korumamızı da sağlayacaktır. 2050 yılına gelindiğinde, küresel nüfusumuzun muhtemelen 9 milyar kişiye ulaşacağı tahmin ediliyor. Sürdürülebilir kalkınmanın zorluğu, bu insanların her birinin doğal kaynaklarımıza zarar vermeden önemli bir yaşam kalitesinden yararlanabilecekleri şekilde ilerlemektir.Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
İstanbulKart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? 2021 İstanbulkart HES kodu yükleme ekranı 34

İstanbulKart HES kodu eşleştirme nasıl yapılır? 2021 İstanbulkart HES kodu yükleme ekranı

Sağlık Bakanı Koca, son tabloyu paylaştı 35

Sağlık Bakanı Koca, son tabloyu paylaştı