in

Skolastik Düşünce Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Skolastik Düşüncenin Özellikleri Nelerdir?

Skolastik Düşünce Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? Skolastik Düşüncenin Özellikleri Nelerdir? 11


Skolastik Düşünce Nedir, Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? 

Skolastik düşünce, Hristiyanlık dininin dogmaları ile felsefenin temel ilkelerini birleştiren bir disiplindir. Bu felsefeyi savunan düşünürler kilisenin öğretilerini kabul etmekle birlikte, özgür düşüncenin ve felsefenin önemine atıfta bulunan birçok eser kaleme almıştır. 

Skolastik düşüncenin son dönemi olan 18. yüzyılda din ile felsefe arasındaki mesafe yine açılmıştır. Bunun en büyük nedeni ise, 18. yüzyılın ikinci yarısında determinizm, pozitivizm ve diyalektik materyalizm gibi felsefe akımlarının doğmasıdır. 

Skolastik Düşüncenin Özellikleri Nelerdir? 

1- Skolastik düşüncenin ortaya çıktığı tarihe kadar dünya genelinde en etkili felsefi akım Platonizmdi. Platonizme göre varlık alemi idealar dünyası ve maddi dünya olarak ikiye ayrılıyordu. Sokrates’in öğrencisi olan Platon’a göre duyularla algılanabilen maddi dünya, cevher olarak nitelendirilen özlerin birer yansımasından ibaretti. 

 Ancak skolastik düşünce sisteminde idealar dünyası kadar maddi alem ve dünya da önemsenmiştir. 

2- Duyularla algılanabilen ve temas edilebilen şeylerin varlığını kabul eden skolastik düşünce, tarihteki ilk seküler felsefe akımlarından biridir. 

3- Skolastik düşüncenin doğmasında İslam filozoflarının payı büyüktür. Özellikle Farabi’nin İdeal Devlet ve İbn Rüşd’ün Din Felsefe Tartışması adlı kitaplarının Avrupa dillerine çevrilmesi, skolastik felsefenin ortaya çıkmasında etkili olmuştur. 

4- Skolastik felsefede madde ezeli varlık olarak kabul edilemez. Her şeyin olduğu gibi evrenin de bir yaratıcısı vardır. Evrendeki düzen, her şeyin belli bir amaçla yaratılmış olması ve diğer faktörler, Tanrı’nın var olduğunun kesin kanıtlarıdır. 

5- Temel ahlak felsefesinin aksine skolastik fikirde, evrensel ahlak yasaları geçerlidir. Öldürmemek, başkasının hakkını gasp etmemek ve yalan söylememek gibi temel erdemler evrensel kabul edilir. 

Skolastik Filozoflar 

Skolastik düşünceyi savunanların başında Albertus Magnus ve John Duns Scouts geliyor. İslam filozoflarından Muhyiddin İbn Arabi ve Farabi de skolastik filozoflar arasında yer alır. 

Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Dermapen Nedir, Ne İşe Yarar? Dermapen Uygulaması Zararlı Mıdır? 31

Dermapen Nedir, Ne İşe Yarar? Dermapen Uygulaması Zararlı Mıdır?

Şeyma Subaşı 32

Şeyma Subaşı