in ,

Sağlık sorunları haklı fesih nedenidir – Devrim Avcı

Sağlık sorunları haklı fesih nedenidir - Devrim Avcı 13


SORU: Eşim özel bir hastanede çalışıyor ve son üç yıl içerisinde çalıştığı dönemde, çalıştığı hastanede iki kez bel fıtığı ameliyatı oldu. Şimdi bir ameliyat daha olup platin takılması zorunlu hale geldi. Bu süre içerisinde de eşimi daha zor şartlara sahip acil servis bölümünde sekreter olarak nöbetli çalıştırmaya başladılar. Ama dayanacak gücü kalmadı. İstifa edip tazminatını da yakmak istemiyoruz. Ne yapmamız gerek? Çok teşekkür ederiz.

CEVAP: Geçmiş olsun diliyorum. Eşinizin sağlık nedenleri ile çalışamaz halde olması durumunda istifa etmesine gerek yoktur. Bu sebeple işçi açısından İş Kanunu ayrıca, sağlık nedenleri ile fesih nedenleri belirterek işçi açısından bu durumları haklı nedenle fesih sebebi olarak düzenlemiş ve bu sebeple yapılan fesihlerde işçinin kıdem tazminatını alabileceğini belirtmiştir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 24. maddesinde işçinin haklı nedenle fesih sebeplerinin düzenlendiği 3 bentten birincisi “sağlık sebepleri” başlığı altında yer almaktadır. Bunlar: “a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.”

A bendinde yer alan düzenlemede, işçi açısından sağlık nedeniyle fesih hakkının doğabilmesi için yapılan işin, işçinin yaşamı veya sağlığı için tehlike yaratması hususunun gerekliliğidir. Bu durum, eşiniz açısından da sorunuzda belirtmiş olduğunuz üzere söz konusudur. Tehlike, işin niteliğinden kaynaklanmış olmalıdır. Dolayısıyla, sizin durumunuzda sorunuzda da belirttiğiniz üzere, alacağınız bir doktor raporunda eşinizin hastalığınızın yaptığı işten kaynaklandığını ve sağlığı için bu işin artık tehlikeli olduğunun belirtilmesi önemlidir.

Uygulamada Yargıtay da hastalığın işçinin sağlığı ve yaşayışı için tehlikeli olduğunun sağlık raporunda belirtilmesini aramaktadır. “Hastalığın işyerindeki koşullardan kaynaklandığı doktor raporuyla ispat edilmeli, bunun için gerekiyorsa işyerinde inceleme yapılmalıdır. Tehlikenin haklı neden oluşturması için geçici veya sürekli olması bu noktada önem taşımamaktadır. İşin tehlike oluşturup oluşturmadığı tespit edilirken objektif koşullar yanında, işçinin yaşı, vücut ve sağlık durumu, cinsiyeti gibi subjektif koşullar da dikkate alınır. Hangi hastalıkların yapılan işin niteliğinden doğduğu ise, her somut olayın özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir” şeklinde kararlar bulunmaktadır. (Yargıtay 22.HD. 2013/6958 E. 2014/6362 K. 18.03.2014)

Dolayısıyla alacağınız bir doktor raporunda yukarıda belirttiğim hususlar çerçevesinde bilgilerin yer alması durumunda eşiniz kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesini feshedebilir. Bunun için doktor raporunu da ekleyerek iş sözleşmenizi haklı nedenle sağlık sebepleri ile feshettiğinizi belirten bir dilekçe -istifa değil- yazarak işverene vermesi yeterlidir. Ancak, bu haklı nedenle feshe rağmen, işveren kıdem tazminatını ödemez ise bu durumda tazminat alacağı için iş mahkemesinde alacak davası açmanız gerekecektir. Bu davadan önce de yasal olarak ara bulucuya başvurmanız gerekir.

Reklamsız Evrensel için abone olKaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
İlluminati nedir: Tarihin en gizemli cemiyetlerinden biri hakkında neler biliniyor? 33

İlluminati nedir: Tarihin en gizemli cemiyetlerinden biri hakkında neler biliniyor?

İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 34

İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?