in

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı, neden feshedildi? İstanbul Sözleşmesi’nin maddeleri nelerdir?

İstanbul Sözleşmesi nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı, neden feshedildi? İstanbul Sözleşmesi'nin maddeleri nelerdir? 13


İstanbul Sözleşmesi, kadına şiddetin ileri boyutlara ulaştığı bu dönemde oldukça sık gündeme gelmiştir. Bazı çevrelerin kadına şiddeti önlediğini savunduğu, bazı çevrelerin ise şiddete karşı çıktığı İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi Ne zaman imzalandı? İstanbul Sözleşmesi Maddeleri nelerdir? İstanbul Sözleşmesi Neden feshedildi?

Nerdeyse her gün kadına yönelik fiziksel, psikolojik ve şiddetin her türlüsünün uygulandığı haberlerini almaktayız. Yasal olarak birtakım önlemler alınmaya çalışılsa da kadına şiddet istenilen düzeyde azaltılamamıştır. Temel gayesi şiddeti önlemek olan İstanbul Sözleşmesi Nedir? İstanbul Sözleşmesi ne zaman imzalandı? İstanbul Sözleşmesi Maddeleri Nelerdir? İstanbul Sözleşmesi neden feshedildi?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Toplumsal normlarda kadın ve erkeğe ayrımlı değerler biçilmesi, kadına şiddetin en temel sebebi sayılabilir. Kadına şiddeti, kız çocuklarını koruma, aile içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini önlemek İstanbul Sözleşmesinin temel prensipleri arasında yer almaktadır. İstanbul Sözleşmesi, Avrupa Konseyi tarafından insan haklarını koruma amacı ile yapılmış en kapsamlı anlaşmadır. İstanbul sözleşmesi, Türkiye de dahil olmak üzere 20 ülke tarafından imzalanmıştır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN İMZALANDI?

İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011’de Avrupa konseyi tarafından imzaya açılmıştır. Türkiye de İstanbul Sözleşmesini Resmi Gazetede 8 mayıs 2012’de yayınlandı. Sözleşmenin yürürlüğe girme tarihi ise 1 Ağustos 2014′ e denk gelmektedir.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ MADDELERİ NELERDİR?

İstanbul Sözleşmesinin maddeleri önleme, koruma, yargılama gibi temel başlıklardan oluşmaktadır.

Madde 1: İstanbul Sözleşmesinin birinci ve temel maddesi kadına ve aile içinde yaşanan şiddeti ilkelendirerek önleyip tanımlamaktır. Burada amaç her türlü cinsiyet eşitsizliğinin, kadına ve aile içi şiddete maruz kalan kişilerin korunması kapsamında temel kriterleri belirlemektir.

Madde 2: Bu maddede sözleşmenin kapsamı ele alınmıştır. Bu kapsam şiddet gören kadın ve aile içinde şiddet gören kişiler için geçerli olacaktır.

Madde 3: Burada On sekiz yaş altı ve her türlü zorbalığa maruz kalan kadın olduğu için yönetilen, çalışma hayatında kadın olduğu için ayırımcılığa uğrayan, orantısız şiddet gören her türlü kadın olarak tanımlanır.

Madde 4: Bu madde ile temel insan hakları ve cinsiyetçi ayırımcılık esas alınır. Özellikle kadın bireylerin uğradığı her türlü ayırımcılık karşısında belli yaptırımların uygulanması hedef alınır. Ulusal yasaların da kadının şiddet ve ayırımcılığa karşı yaptırım uygulanmasını temin eder. İstanbul Sözleşmesi, başta kadın olmak üzere her türlü insanlık dışı işkenceye maruz kalmış ırkı, rengi, dili, dini yüzünden her türlü ayırımcılığa uğramış kişilerin korunmasını da kapsamaktadır.

Madde 5: Bu madde ile devletin bütün kurum ve kuruluşlarla birlikte her türlü şiddetin önüne geçmesi ve her türlü temel hakların korunmasının güvencesini sağlamasıdır.

Madde 6: Burada ki esas amaç toplumda oluşan cinsiyet ayırımcılığını önleyici hükümler oluşturmaktır.

Madde 7: Madde ile mağdur olan bireylerin kapsamını belirlemek ve buna bağlı politikaların oluşturulması hedeflenmektedir.

Madde 8: Kişi ve mağdurların korunmasının, şiddetin önlenmesinin sağlanması için Devlet ile sivil toplum kuruluşlarının finansal olarak destek olmasını teşvik edecek adımlar atılması esasına dayanır.

Madde 9: Sivil toplum kuruluşları ile sivil toplumun şiddete karşı yapılan aktivitelerin desteklenmesini ve gerekli adımların atılmasına yardımcı olacak kararların alınmasıdır.

Madde 10: Bu sözleşme kapsamında faaliyet gösteren kurum, tedbir ve politikaların belli bir kurum tarafından koordine edilmesini destekler.

Madde 11: Şiddetin önlenmesi, toplumsal eşitsizliğinin giderilmesi, kadının ve erkeğin sosyal ve kültürel yaşamda eşitliği sağlayacak genel toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulur.

Madde 12: Kadına şiddete toplumsal cinsiyet eşitsizliğin en aza indirilmesinde eğitimin önemi oldukça önemlidir. Bunun için okullardaki müfredatında şiddete karşı bilinç oluşmasında önemli katkısı bulunmaktadır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDEN FESHEDİLDİ ?

İstanbul Sözleşmesinin Türk toplumunun genel yapısına aykırı olduğu ve kadına şiddetle mücadelede yetersiz olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi ile feshedildi.Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Vodafone'dan sadece fiber altyapıda değil, mobilde de ortak paylaşım önerisi 34

Vodafone’dan sadece fiber altyapıda değil, mobilde de ortak paylaşım önerisi

Muhammed Peygamber karikatüristi Kurt Westergaard öldü | Avrupa | DW 35

Muhammed Peygamber karikatüristi Kurt Westergaard öldü | Avrupa | DW