in

Değerlik Elektron Sayısı Nedir Ve Nasıl Bulunur? Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar Ve Neyi Verir

Değerlik Elektron Sayısı Nedir Ve Nasıl Bulunur? Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar Ve Neyi Verir 12


class=”cf”>

Değerlik elektronları, ana grup elementleri için dış kabuk elektronlarıdır. İçin geçiş metalleri kısmen dosyalanan d kabukları, valans elektronları soygaz çekirdeğin dışında bu elektronlar bulunmaktadır. Değerlik elektronlarının sayısı, bir atomun oluşturabileceği maksimum kimyasal bağ sayısını gösterir. 

Değerlik Elektronlarının Sayısı Nedir? 

Ana grup elemanları için, kıymetlik elektronlarının sayısı genellikle 1 ile 8 arasında değişir çünkü sekiz elektron tam bir sekizli oluşturur. Gruplardaki elementler tercih edilen sayıda kıymetlik elektronuna sahiptir. Örneğin, alkali metal atomları bir kıymetlik elektronuna sahiptir. Alkali toprak atomları iki kıymetlik elektronuna sahiptir. Soy gazlar tam sekizliye sahiptir, bu nedenle elektronlarının sekizinin tümü kıymetlik elektronlarıdır. Bunun istisnası, iki kıymetlik elektronuna sahip olan helyumdur. 

 Değerlik Periyodik Tablo 

class=”cf”>

 Bu periyodik tablo, element gruplarının değerlerini gösterir; 

 Geçiş metalleri, 10 elektronu barındırabilen d alt kabuğunu kullanır. F -subshell 14 elektron tutan ve g -subshell 18 elektron kadar içerir. Periyodik tablonun ortasındaki metaller, bir kabuğu boşaltarak, yarı yarıya doldurarak veya tamamen doldurarak daha kararlı hale gelir. Böylece, 8’den fazla kıymetlik elektronuna sahip olabilirler. 

 Değerlik Elektronlarının Sayısı Nasıl Bulunur? 

 Değerlik elektronlarının sayısını bulmanın en basit yolu, kıymetlik periyodik tablosundaki element grubuna gitmektir. Bununla birlikte, en yaygın yöntem atomun temel durum elektron konfigürasyonunu kullanır. Ana grup elementleri için, en yüksek temel kuantum numarasındaki veya en yüksek kabuk numarasındaki elektron sayısını arıyorsunuz. 

 Örneğin, 1s 2 2 s 2’de (helyum), 2 en yüksek kuantum sayısıdır. İki adet 2s elektron vardır, dolayısıyla bir helyum atomunun iki kıymetlik elektronu vardır. Geçiş metalleri için kıymetlik elektronlarının sayısı, atomun asal gaz çekirdeğini geçen alt kabuklardaki elektronların sayısıdır. Örneğin, skandiyumun elektron konfigürasyonu, toplam 3 kıymetlik elektronu için [Ar] 3d 1 4s 2’dir. 

 Örnekler; 

class=”cf”>

 Magnezyumun temel durum elektron konfigürasyonu 1s 2 2s 2 p 6 3s 2’dir, valans elektronları 3s elektronları olacaktır çünkü 3 en yüksek temel kuantum sayısıdır. Magnezyumun iki kıymetlik elektronu vardır. 

 Karbonun temel durum elektron konfigürasyonu 1s 2 2s 2 2p 2’dir . En yüksek temel kuantum sayısı 2’dir. 2s alt kabuğunda 2 elektron ve 2 p alt kabuğunda 2 elektron vardır ve karbona toplam dört kıymetlik elektronu verir. 

 Brom zemin elektron konfigürasyonuna 1s 2 2s 2 s 6 3s 2 s 6 D 10 4s 2 4p 5. Değerlik elektronları 4s ve 4p elektronlarıdır. Bromin yedi kıymetlik elektronu vardır. 

class=”cf”>

 Bir demir atomunun elektron konfigürasyonu 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 6 veya [Ar] 4s 2 3d 6’dır. Demir bir geçiş metalidir, bu nedenle valans elektronlarının sayısı sadece 4s alt kabuğundakileri değil, 3B alt kabuğundakileri içerir. 4s alt kabuğunda iki elektron ve 3d alt kabuğunda 6 elektron vardır, bu nedenle demirin 8 kıymetlik elektronu vardır. 

 Geçerlilik ve Oksidasyon Durumu 

 Değerlik, bir atomun en dıştaki elektron kabuğundaki elektron sayısıdır. Oksidasyon durumu, bir atomun gerçekte kazanabileceği, kaybedebileceği veya başka bir atomla paylaşabileceği elektron sayısını yansıtır. Değerlik elektronlarının sayısı, bir atomun oluşturabileceği maksimum kimyasal bağ sayısını gösterirken, oksidasyon durumu göstermez. Oksidasyon durumu gösterirken kıymetlik elektrik yükünü göstermez. 

class=”cf”>

 Bir atomdaki kıymetlik elektronlarının sayısı, oksidasyon durumuyla aynı veya ayrımlı sayısal değere sahip olabilir. Örneğin, bir lityum atomu 1 kıymetlik elektronuna ve +1 oksidasyon durumuna sahiptir. Buna karşılık, bir neon atomu 8 kıymetlik elektronuna ve 0 oksidasyon durumuna sahiptir. Bir hidrojen atomunun 1 kıymetlik elektronu vardır. Çoğu elementle birleştiğinde +1 oksidasyon durumuna, ancak alkali metal ile bir bileşik oluşturduğunda -1 oksidasyon durumuna sahiptir. Saf bir elementin yükseltgenme durumu her zaman sıfırdır, ancak kıymetlik elektronlarının sayısı sıfır değildir. 

class=”cf”>

 Değerlik Elektron Sayısı Nasıl Artar ve Neyi Verir? 

 Periyodik tablonun her satırı veya periyodu boyunca, 1–2 ve 13–18 gruplarındaki kıymetlik elektronlarının sayısı bir elementten diğerine birer birer artar. Tablonun her bir sütununda veya grubunda, tüm elementler aynı sayıda kıymetlik elektronuna sahiptir. Bu, aynı gruptaki tüm elementlerin neden çok benzer kimyasal özelliklere sahip olduğunu açıklar.Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Aşı yaşı kaç oldu, 18 yaş altı aşılama başladı mı? Aşı sırası kimde? SMS ve e-Nabız aşı sırası sorgulama - Habertürk 32

Aşı yaşı kaç oldu, 18 yaş altı aşılama başladı mı? Aşı sırası kimde? SMS ve e-Nabız aşı sırası sorgulama – Habertürk

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı 33

Ünlü sanatçı Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş son yolculuğuna uğurlandı